layout-wrota-lipiec2014-tlo

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Dzików

Ogród ksiąg

Od zamku w dół na pochyłej i lekkiej spadzistości góry ciągnie
się piękny i ozdobny ogród w nowszym założony smaku.

Maciej Bogusz Stęczyński, Okolice Galicyi

Pierwsze zachowane wzmianki o ogrodzie w Dzikowie pochodzą z XIX wieku, kiedy Jan Feliks Tarnowski postanowił urządzić tu swą stałą siedzibę.

[...] W roku 1830 Jan Feliks Tarnowski przebudował zamek wedle projektu Franciszka Marii Lanciego, w stylu neogotyckim. Architekt ten zaprojektował też szereg budowli ogrodowych, w tym neogotycką kapliczkę, oranżerię, fontannę oraz ażurowe kute ogrodzenie. Najprawdopodobniej taki park ukazał się przejeżdżającej nieopodal Klementynie z Tańskich Hoffmanowej: „Widziałam (za pomocą perspektywy, z wielkim żalem, że z daleka) Dzików głośny czarującym położeniem, dawnym zamkiem, zbiorem ksiąg, zabytków ojczystych i sztuk pięknych; rzadkich roślin dobrem, przyjemnym ogrodem”.

Jan Feliks Tarnowski, przejęty puławską ideą zbierania pamiątek narodowych, postanowił stworzyć w swojej posiadłości ich kolekcję. Do najcenniejszych z nich należał najstarszy rękopis Kroniki Polskiej Galla Anonima, pierwszy odpis Bogurodzicy, oryginał Kronik Wincentego Kadłubka i Statutów Wiślickich oraz rękopis Pana Tadeusza. W zbiorach dzikowskich znajdowały się liczne inkunabuły oraz komplet wszystkich tłumaczeń Biblii na język polski bez względu na wyznanie. W Dzikowie mieściła się również najsłynniejsza w Polsce XIX-wieczna kolekcja malarstwa, zawierająca między innymi takie arcydzieła jak Lisowczyk Rembrandta, Matka Boska Bolesna Tycjana, Chrystus po Zmartwychwstaniu Rubensa czy portret Henrietty Marii pędzla Van Dycka.

[...] Idee narodowe były także wpisane w założony przez Jana Feliksa park, w którym otoczył on szczególną pieczą drzewa zasadzone za czasów konfederacji barskiej, walk pod Sandomierzem pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego czy też konfederacji zawiązanej w obronie Stanisława Leszczyńskiego. Rósł tu także miłorząb japoński, sadzony ręką Tadeusza Czackiego, szwagra Jana Feliksa.

[...] W chwili obecnej ród Tarnowskich stara się o zgromadzenie rozproszonych zbiorów na powrót w zamku w Dzikowie i stworzenie w nim placówki muzealnej.

okladkaogrody bigTekst pochodzi z albumu: Podkarpacie. Ogrody historyczne, z fotografiami Krzysztofa Motyki oraz tekstami Heleny Marii Grad i Małgorzaty Kostuchowskiej.
Wydawnictwo LIBRA i PROT, Rzeszów 2008

 

 

 szczepimysie long

7.12 banerek 728x90NOWY

 

 

rzeszow airport 460

 

 

muzeum kresy baner NEREUS LOGObleu fond blanc