Przemyśl

Jest jednym z najstarszych miast województwa podkarpackiego, lokowanym w miejscu wczesnośredniowiecznego grodu. W XI w. i początkach XII w. był stolicą udzielnego ruskiego księstwa przemyskiego. Położenie na pograniczu trzech państw: Polski, Rusi i Węgier oraz na szlakach handlowych łączących wschód z zachodem (Lwów - Kraków) i północ z południem (kraje nadbałtyckie z Węgrami) od zawsze decydowało o prężnym rozwoju miasta i zapewniało mu ważne miejsce wśród ośrodków targowych Europy.
 
W chwili obecnej mieszka w Przemyślu ok. 70 tys. osób. Miasto może poszczycić się wieloma zabytkami, z których najstarsze sięgają przełomu X i XI w. Warte zwiedzania są m.in. zamek Kazimierzowski wraz zachowanymi fragmentami budowli romańskich, zabytkowy rynek z mieszczańskimi kamienicami z XVI i XVII w., klasztory: oo. karmelitów, oo. reformatów i ss. benedyktynek z XVII w., oo. franciszkanów z XVIII w. oraz kościoły: łacińska katedra przemyska z przełomu XV i XVI w., przebudowana w XVIII w. z rotundą w podziemiach z XI w., greckokatolicka katedra przemyska w kościele pojezuickim z XVII w.
 
W Przemyślu mieści się Muzeum Diecezjalne, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Galeria Sztuki Współczesnej oraz Centrum Kulturalne. Od 130 lat działa nieprzerwanie najstarszy w Polsce amatorski teatr FREDREUM. To tutaj odbywają się ogólnopolskie przeglądy kapel podwórkowych oraz liczne imprezy kulturalne, w tym „Manewry Szwejowskie”, organizowane przez Towarzystwo Miłośników Dobrego Wojaka Szwejka, oraz Wielokulturowy Festiwal „Galicja”. Znajduje się tutaj siedziba metropolity obrządku łacińskiego oraz metropolity warszawskiego obrządku greckokatolickiego. Przemyskie Wyższe Seminarium Duchowne kształci alumnów obu obrządków.
 
Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym, przechodzi przez nie linia kolejowa i droga międzynarodowa łącząca wschód z zachodem, a w oddalonej o 12 km Medyce znajduje się międzynarodowe unijne przejście graniczne.
 
http://www.przemysl.pl