Krosno

Należy do najstarszych podkarpackich miast, powstało w miejscu wczesnośredniowiecznej osady – jego początki sięgają X i XI w. W trakcie prowadzonych na płycie krośnieńskiego rynku w latach 1999-2000 jednych z największych badań archeologicznych w Europie potwierdzono istnienie tutaj osady ze starszej epoki brązu (1600-1400 lat p.Ch.) oraz osady celtyckiej z okresu lateńskiego (II w. p.n.e.). Osada słowiańska powstała tu w X wieku i od tego czasu ludzie nieprzerwanie zasiedlali ten obszar. W XVI w. Krosno zaliczane było do najpiękniejszych i najbogatszych miast Rzeczypospolitej i wtedy właśnie zyskało miano małego Krakowa (parva Cracovia).
 
Zachowały się tutaj liczne zabytki. Ze względu na unikatową wartość urbanistyczno-architektoniczną rynku krośnieńska starówka należy do najcenniejszych tego typu obiektów nie tylko w Polsce. Szczególnie cenną jest kamienica Wójtowska, która wraz z zespołem okalających rynek kamienic pochodzi z XVI w. Najważniejszym krośnieńskim zabytkiem jest kościół farny, który swoją architekturę i wyposażenie zawdzięcza trzem stylom: późnogotyckiemu, renesansowemu i barokowemu. W znajdującej się obok XVII-wiecznej wieży drugi co do wielkości dzwon w Polsce – Urban. Warty zwiedzenia jest także klasztor i kościół oo. franciszkanów, którego budowę rozpoczęto w XV w.; po przebudowie na przełomie XIX i XX w zatracił pierwotny charakter. Z dawnej budowli zachowała się kaplica Oświęcimów z połowy XVII w. Drugi klasztor oo. kapucynów, w stylu barokowym, został zbudowany na przełomie XVIII i XIX w.
 
W Krośnie w Muzeum Podkarpackim – budynek dawnego pałacu biskupiego - znajduje się największa w Europie kolekcja lamp naftowych. Ponadto działa tutaj dom kultury i Biuro Wystaw Artystycznych. Organizowane są imprezy kulturalne o zasięgu ogólnopolskim, m.in.: Krośnieńska Wiosna (i Jesień) Muzyczna, Festiwal Operowy. Obecnie w mieście mieszka ok. 50 tys. ludzi. Znane jest przede wszystkim z produkcji szkła użytkowego i dekoracyjnego. Zlokalizowano tutaj Państwową Wyższą Szkołę Zawodową kształcącą na poziomie licencjackim
 
www.krosno.pl