Jarosław

Posiada wyjątkowo duży potencjał przemysłowy. Powstał w miejscu średniowiecznego grodziska. W XVI i XVII w. był drugim po Frankfurcie nad Menem targowiskiem Europy. Na tutejsze jarmarki zjeżdżali kupcy nie tylko z całej Europy, ale także i Azji. Z tego okresu pochodzą najcenniejsze zabytki miasta: ratusz i kamienica Orsettich, pod rynkiem zaś rozległe piwnice – niegdyś służące jako składy towarów.
 
W Jarosławiu znajduje się wiele cennych zabytków sakralnych, a wśród nich: XVII –wieczny kościół i klasztor ss. benedyktynek, otoczony murami z dziewięcioma basztami i bramą obronną, kościół farny z klasztorem i kolegium z XVI w., klasztor i kościół oo. dominikanów z zachowanymi murami obronnymi z XVII w., kościół i klasztor oo. reformatów z XVIII w., cerkiew greckokatolicka z XVIII w. Ogółem na terenie miasta jest ponad 450 zabytkowych obiektów.
 
W mieście odbywają się liczne imprezy kulturalne, w tym festiwale muzyki organowej i muzyki dawnej. Nawiązując do dawnych tradycji handlowych organizowane są tu Galicyjskie Giełdy Handlowe. W Jarosławiu utworzono Państwową Wyższą Szkołę Zawodową kształcącą w systemie licencjackim.
 
W zakresie gospodarczym miasto pełni funkcję centrum handlowego i dystrybucyjnego dla wschodniej części województwa. Mieści się tutaj najnowocześniejsza w Polsce huta szkła opakowaniowego, zakład przetwórstwa mięsnego, zakład dziewiarski i inne. Bardzo dobrze rozwija się sektor usługowy. Obecnie mieszka tutaj ok. 42 tys. ludzi.
 
www.jaroslaw.pl