Podkarpacka geografia

Żeby dostrzec i zrozumieć specyfikę określonej przestrzeni, warto zagłębić się wpierw w jej geograficzne walory. Te od wieków decydowały o tym, czy dane miejsce mogło 

podkarpacka-geografiabyć „ziemią obiecaną” dla potencjalnych osadników, ale także miały niepomierny wpływ na skuteczność działalności człowieka.
 
Bez wątpienia na szczególną uwagę, jeśli chodzi o  różnorodność środowiska naturalnego, zasługuje Podkarpackie, bo czyż nie może szczerze zaciekawić owe spontaniczne niemal przechodzenie rozległych nizin Kotliny Sandomierskiej przez strefę Pogórza Karpackiego w tereny górskie Beskidu Niskiego i Bieszczadów.
 
Podkarpacka geografia łączy w sobie wyjątkowość krain wyznaczonych przez trzy odmienne formy ukształtowania powierzchni, ale jednocześnie obfituje wielością przejawów wiążących się z istnieniem w ramach jednej jednostki administracyjnej tak niejednolitego krajobrazu. Bo przecież każda z krain fizjograficznych ma inną nie tylko rzeźbę terenu, ale i szatę roślinną czy zwierzęcą, inne cechy klimatyczne, inne zasoby wodne, inne także bogactwa naturalne. A wszystko to wzmocnione zostało położeniem geopolitycznym, które od dawien dawna wyznaczało nadzwyczajne miejsce tych ziem w dziejach Polski.