layout-wrota-lipiec2014-tlo

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Bogactwa naturalne

Na terenie województwa licznie występują bogactwa naturalne: siarka, ropa naftowa, gaz ziemny oraz surowce mineralne: piaskowce, wapienie, gipsy (w tym gips alabastrowy), glinki ceramiczne, piaski (w tym piaski szklarskie) i żwiry, a także torf, wody mineralne i geotermalne.
 

SIARKA
- zwana także polskim złotem, odkryta w 1953 r., jej złoża zalegają w północnej części Kotliny Sandomierskiej w okolicach Tarnobrzega, Nagnajowa i Machowa. Występuje w osadach trzeciorzędowych, głównie w wapieniach pogispowych, w postaci wypełnień drobnych kawern i szczelin. Zawartość siarki w skale waha się od 20-30%. Wprowadzenie metody odzyskiwania siarki z zasiarczonych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, a co z tym się wiąże znacznego spadku cen siarki i niskiej opłacalności jej wydobywania, doprowadziło w konsekwencji do likwidacji kopalni siarki w Jeziórku i Machowie.
 

ROPA NAFTOWA
- występuje głównie na Podkarpaciu uznawanym za tradycyjne zagłębie naftowe. Jej złoża rozmieszczone są wzdłuż pasa o długości ok. 160 km i szerokości 15-40 km, sięgającego od Gorlic w województwie małopolskim po Ustrzyki Dolne w Bieszczadach. Poza Podkarpaciem złoża ropy naftowej znajdują się również w Radomyślu Wielkim oraz okolicach Dębicy i Przemyśla.
 

GAZ ZIEMNY
- jego złoża na Podkarpaciu występują obok pokładów ropy naftowej, znajdziemy je także w powiecie lubaczowskim, przemyskim, jarosławskim, przeworskim, przemyskim, rzeszowskim i dębickim.
 

PIASKOWCE
– głównie na Pogórzu Karpackim i w Karpatach. Twarde piaskowce nadające się do celów budowlanych znajdują się m.in. w Cieszynie, Komańczy, Lipowicy i Bóbrce. Złoża diatomitów krzemowych, wykorzystywanych w przemyśle chemicznym i do produkcji materiałów budowlanych – Godowa, Błażowa, Piątkowa, Harta, Bachórz oraz w okolicy Dydyni i Krzywego. W Bezmiechowej i kilku innych miejscowościach Bieszczadów – łupki bitumiczne. W północnej części pogórza Karpat – duże złoża gipsów. Niezwykle cenne, zawierające około 96% czystego gipsu, są gipsy alabastrowe występujące w Łopuszce Wielkiej k. Kańczugi.
 

WAPIENIE
- zalegają na Roztoczu, w okolicach Brusna, Płazowa (największe zasoby), Dziewięcierza i Huty Różanieckiej, koło Przemyśla, Hermanowej i Niechobrza. Cenne w produkcji cementów, wapna nawozowego i budowlanego oraz kamienia. W okolicy Werchraty natomiast występują duże złoża margli kredowych.
 

GLINY I GLINKI
- od Dębicy po Przemyśl – gliny lessowe chude; Kolbuszowa, Tarnobrzeg i Przewrotne – iły krakowieckie; glinki tzw. bentonity - Fredropol, Pikulice, Dziewięcierz i Tarnobrzeg; glinki półszlachetne – Stobierna, Błędowa Tyczyńska, Cieszyn i Trepcza. W okolicy Trepczy zalegają pokaźne złoża iłów trepczańskich, stosowanych przy produkcji płuczki do wierceń geologicznych. Gliny i glinki szeroko stosowane są w przemyśle ceramicznym, chemicznym i w produkcji materiałów budowlanych.
 

PIASKI I ŻWIRY
– głównie w Kotlinie Sandomierskiej: piaski mioceńskie – Leżajsk, Głogów Młp., Rudnik i Rzochów; żwiry polodowcowe – Komorów i Majdan Królewski; piaski lądowe (pospóty) – Pikulice; piaski wydmowe – pow. mielecki, kolbuszowski, leżajski i niżański; piaski szklarskie – Tarnobrzeg. Rudy darniowe (limonity) występują w powiatach tarnobrzeskim i kolbuszowskim, zaś na Pogórzu Karpackim i w Karpatach – drobne złoża pirytów i syderytów.
 

TORFY
- głównie w Kotlinie Sandomierskiej w powiatach: kolbuszowskim, tarnobrzeskim, leżajskim, rzeszowskim i lubaczowskim.
 

WĘGIEL BRUNATNY
 - zalega w okolicach Pilzna i Grudnej Dolnej.
 

WODY MINERALNE
- naturalne lub dowiercane stwierdzono w 150 podkarpackich miejscowościach, ale tylko znikoma część jest eksploatowana w 4 uzdrowiskach (odsyłacz do uzdrowisk). Przeważają wody mineralne typu chlorkowo-sodowo-jodkowo-bromkowe z dużą zawartością wolnego dwutlenku węgla. Występują też wody siarczkowe i szczawy. W okolicy Komańczy znajdują się źródła wód wodoro-węglanowo-siarczkowych, a w Rabem koło Baligrodu – unikalne w skali europejskiej wodoro-węglanowo-chlorkowo-sodowe ze związkami arsenu. Co więcej w Rudawce Rymanowskiej w Beskidzie Niskim występują źródła wód geotermalnych o temperaturze sięgającej +48ºC. Wody mineralne stosowane są do kuracji pitnych, kąpieli i inhalacji. Oprócz wód mineralnych odkryto borowinę, zawierającą lecznicze składniki mineralne.

 

 szczepimysie long

7.12 banerek 728x90NOWY

 

 

rzeszow airport 460

 

 

muzeum kresy baner NEREUS LOGObleu fond blanc