Podkarpacka demografia

 

podkarpacka-demografiaW Podkarpackiem mieszka 2 mln 97 tys. osób, co stanowi 5,5% ludności kraju. Na 1 km² przypada 118,7 osób i w gęstości zaludnienia województwo plasuje się na 7 miejscu w kraju. W najludniejszym powiecie łańcuckim na 1 km² przypada 172 osoby. Najmniej zaludnionym powiatem jest powiat bieszczadzki 26 osób na 1 km².
 
Mamy bardzo młode społeczeństwo, bowiem ponad połowa podkarpackich mieszkańców nie osiągnęła jeszcze 33 roku życia.
 
W podkarpackich miastach mieszka 40,5% osób i w porównaniu ze wskaźnikiem dla całego kraju 61,8% jesteśmy najmniej zurbanizowanym województwem w Polsce. Przyrost naturalny w Podkarpackiem wynosi 0,8%, a dla Polski 0,1%. Mamy tutaj bardzo wysoki współczynnik płodności, gdyż na 1000 kobiet przypada na wsi 43 dzieci, zaś w miastach 31.
 
W Podkarpackiem żyje się dłużej niż w pozostałych województwach, bowiem tutaj mężczyzna ma szansę dożyć do 71 roku (w Polsce 68 lat), zaś kobieta - do 79 roku (w Polsce 78).
 
W Podkarpackiem przeważa płeć piękna i stanowi 51% ogółu ludności, przy czym najwięcej kobiet, bo 109, przypada na 100 mężczyzn w miastach. Porównywalnie 101 kobiet na 100 mężczyzn przypada na wsiach.
 
Mamy największy wskaźnik zawierania małżeństw w Polsce – na 1000 osób 5,5 nowych związków małżeńskich. Kobiety stają na ślubnym kobiercu w wieku 24 lat, zaś mężczyźni po osiągnięciu 26 roku życia. Na 1000 zawartych małżeństw 49 kończy się rozwodem, ale tylko 4% z winy kobiety, natomiast aż 67% bez orzekania o winie. Pierwsze dziecko podkarpacka kobieta rodzi w wieku 24 lat. 5% młodych matek to nastolatki, a 10% ma ukończone 35 lat. Prawie 8% dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich.