layout-wrota-lipiec2014-tlo

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

XII Forum Europa-Ukraina

190121 forumXII Forum Europa-Ukraina

Rzeszów, 24-25 stycznia 2019

„Ukraina po 2019 roku. Ile zmiany, ile kontynuacji”

Forum Europa – Ukraina, organizowane od 2007 roku, jest jednym z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich.

Głównym tematem nadchodzącego dwunastego Forum będzie kwestia kontynuacji procesu reform i modernizacji Ukrainy w sytuacji możliwych zmian na szczycie władzy w Kijowie w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych zaplanowanych w roku 2019.

Bez względu na wciąż widoczny na Ukrainie kryzys można dostrzec wyraźne sygnały poprawy sytuacji gospodarczej. Ożywiła się także współpraca gospodarcza i polityczna z krajami Zachodu. Jednak słabo widoczne efekty reform, pogłębiające się podziały polityczne, niestabilność gospodarki, powszechny niedostatek powodują rosnące niezadowolenie w społeczeństwie. W związku z tym, w 2019 roku niezwykle aktualne pozostaje pytanie, jaka będzie polityka władz wyłonionych w rezultacie wyborów i czy Ukraina wykorzysta możliwości, które daje współpraca z krajami Unii Europejskiej i NATO? Jakie następne działania powinien podjąć Kijów i jego zachodni partnerzy, żeby zapewnić stały rozwój kraju i jego integrację ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi?

http://www.forum-ekonomiczne.pl/

Sesje plenarne

Ile zmiany, ile kontynuacji?

Wschodni sąsiedzi Unii Europejskiej w poszukiwaniu realistycznego modelu integracji

II. Polityka Międzynarodowa

Współpraca państw Trójmorza. Czy Ukraina pozostanie na uboczu?

Wojna hybrydowa trwa. Czy można jej skutecznie przeciwdziałać?

Wspólne zagrożenie? Bezpieczeństwo Ukrainy i Gruzji a bezpieczeństwo Europy

Ewolucja polityki wschodniej Niemiec – wyzwania i perspektywy

Polska – Ukraina. Nowe oczekiwania i nowe możliwości

Sojusz solidarności czy sojusz rozbieżności? Czy można zachować spójność transatlantycką?

W poszukiwaniu planu pokojowego dla Ukrainy. Rozplątywanie węzła gordyjskiego?

Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej – pomost pomiędzy państwami regionu czy źródło nieporozumień?

III. Gospodarka i rozwój

Jak usunąć bariery dla handlu i międzynarodowej współpracy inwestycyjnej?

Inwestycje w sektorze rolnym – perspektywy współpracy międzynarodowej

Perspektywy współpracy w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego

Europa Środkowa i Wschodnia – infrastruktura w przebudowie

Boom czy stagnacja? Perspektywy współpracy gospodarczej w regionie

Jak skutecznie budować innowacyjną gospodarkę? Doświadczenia – inspiracje – strategie

Wyzwania rynku energii elektrycznej w regionie

Prywatyzacja na Ukrainie – szanse dla ukraińskich eksporterów i zagranicznych inwestorów

Konsekwencje projektu NordStream2 dla polityki energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej

Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę i społeczeństwo. Korzyści i ryzyka

Umowa o strefie wolnego handlu w praktyce – perspektywa firm

IV. Społeczeństwo i Reformy

Skutki rosyjskiej agresji i okupacji. Pomoc uchodźcom, odbudowa zniszczeń, odtwarzanie społecznych więzi

Opinia publiczna w krajach regionu: podobieństwa i różnice

Dziennikarstwo śledcze – czy można ochronić dziennikarzy?

Sztuka i show business a relacje sąsiedzkie

Teraźniejszość i przyszłość ukraińskiej emigracji pracowniczej w Europie

Na wojnie informacyjnej- czym są fake news i jak się przed nimi bronić?

Społeczeństwo obywatelskie i wybory. Możliwości i zadania

Dostęp cudzoziemców do rynku pracy – czynnik rozwoju gospodarczego czy forma dumpingu?

Turystyka a rozwój gospodarzy. Jak osiągnąć sukces?

Dziedzictwo kulturowe czynnikiem rozwoju obszarów pogranicza

V. Integracja Europejska i Reformy

Czy można uchronić gospodarkę przed populizmem? Wyzwanie dla regionu i całego kontynentu

Kooperacja rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej szansą na wzrost inwestycji?

Partnerstwo Wschodnie: nowe pomysły dla nowej rzeczywistości

Współpraca w Europie Środkowo-Wschodniej – rola regionów w budowaniu wzajemnych relacji

Współpraca młodzieży – niewykorzystana szansa?

Troska o środowisko naturalne jako motywacja współpracy międzynarodowej

Reformowanie systemu ochrony zdrowia. Dlaczego tak trudno o sukces?

Inwestycje w przyszłość- współpraca międzynarodowa w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego

Ukraina 2025 – 2027. Co Polska i Litwa mogą zrobić dla Ukrainy podczas swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej?

1989 – 2019. Trzydzieści lat wolności krajów Europy Środkowej i Wschodniej – źródła sukcesów, przyczyny porażek

Kultura jako przestrzeń dialogu między narodami

Europa po 2019 roku – integracja czy dezintegracja? Kiedy będzie możliwe kolejne rozszerzenie UE?

Czy reforma decentralizacyjna zmienia Ukrainę?

 Pamiętej o JPK_VAT 

logo przedsiebiorcza Copy

520x100 interreg Pl Sk Podkarpackie 

 

7.12 banerek 728x90NOWY

 

rzeszow airport 460

 

muzeum kresy baner NEREUS LOGObleu fond blanc